8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu

KONULAR

KONULAR

8. ULUSLARARASI ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUM KONULARI

 

Bina Türü Çelik Yapılar

 • Sıcak hadde ürünü kullanılarak yapılan yapılar
 • Soğuk şekil verilmiş ince cidarlı ürün kullanılarak yapılan yapılar
 • Beton ve çeliğin birlikte kullanıldığı kompozit yapılar

 

Köprü Türü Çelik Yapılar

 • Karayolu ve demiryolu köprüleri
 • Konvansiyonel sistemler
 • Gergili sistemler
 • Asma sistemler
 • Kompozit sistemler

 

Diğer Çelik Yapılar

 • Kablolu yapılar
 • Gergili sistemler
 • Asma sistemler
 • Uzun/geniş açıklıklı özel çatı sistemleri, kanopiler ve konsollar
 • Stadyumlar
 • Kabuk sistemler
 • Deniz yapıları
 • Enerji yapıları
 • Kuleler ve antenler
 • Yeraltı yapıları

 

Çelik Yapıların Boyutlandırılmasında/ Güçlendirilmesinde Özel Konular ve Yönetmelikler

 • Yönetmelikler, değişikliklerve eğitimdeki gelişmeler     
 • Deprem
 • Rüzgâr
 • Yorulma
 • Yangın
 • Sönümleyiciler, izolatörler
 • Patlama ve darbeler
 • Lineer olmayan yöntemler

 

Uygulamalar

 • Bilgisayar uygulamalarındaki gelişmeler
 • Optimizasyon
 • Hesap yöntemleri
 • Boyutlandırma-Üretim-Montaj organizasyonu
 • Montaj uygulama projelerindeki gelişmeler
 • Test ve test yöntemleri
 • Büyük ölçekli testler
 • Malzeme testleri
 • Akıllı yapılar
 • Yeşil binalar
 • Sürdürülebilir yapılar