8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu

DÜZENLEME KURULU

DÜZENLEME KURULU

 

İsim, Soyisim / Name, Surname

Kurum / Institution

1 Prof. Dr. Filiz PİROĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi / Istanbul Technical University
2 Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ Aksaray Üniversitesi / Aksaray University
3 Prof. Dr. Cavidan YORGUN İstanbul Teknik Üniversitesi / Istanbul Technical University
4 Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hicran AÇIKEL Necmettin Erbakan Üniversitesi / Necmettin Erbakan University
5 Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN İstanbul Teknik Üniversitesi / Istanbul Technical University
6 Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Serdar ÇARBAŞ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Karamanoglu Mehmetbey University
7 Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Atilla ÖZÜTOK KTO Karatay Üniversitesi / KTO Karatay University
8 Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Günnur YAVUZ Konya Teknik Üniversitesi / Konya Technical University
9 Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Arif Emre SAĞSÖZ Atatürk Üniversitesi / Ataturk University
10 Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Cüneyt VATANSEVER İstanbul Teknik Üniversitesi / Istanbul Technical University
11 Arş. Gör. / Res. Assist. Esra URAY KTO Karatay Üniversitesi / KTO Karatay University
12 İnş. Yük. Müh. / Civil Eng.(MSc.) Mustafa ALPTEKİN İMO / Chamber of Civil Engineers
13 İnş. Müh. / Civil Eng. Sadrettin SANCIOĞLU KTO Karatay Üniversitesi / KTO Karatay University
14 İnş. Müh. / Civil Eng. Cem TURMUŞ İMO / Chamber of Civil Engineers
15 Meltem KURTULUŞ KTO Karatay Üniversitesi / KTO Karatay University