8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu

Bildirilerin Yayınlanacağı Dergiler

Bildirilerin Yayınlanacağı Dergiler

 Sempozyumda yeralacak tüm bildiler http://challengejournal.com ve https://dergipark.org.tr/  dergilerinde yayınlanacaktır.