8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu

Bildirilerin Yayınlanacağı Dergiler

Bildirilerin Yayınlanacağı Dergiler

Sempozyum bildiri kitabında basılacak tam metin bildiler yazarlar tarafından gerekli yenilemeler, düzenlemeler ve değişiklikler yapıldıktan sonra http://challengejournal.com veya https://dergipark.org.tr/tuje dergilerinden birinde yayınlanacaktır.